[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

4.2.2-1-ARCH có xung đột?Cài Arch rồi chạy Tor Firefox. Mở Libreoffice để paste tài liệu nhưng thất bại: cục tròn quay một hồi rồi thăng như lên đồng. Cũng còn hiện tượng khác (tuy không thường xuyện) là: mở Gmail với FF, sau đó mở Ibus-Unikey thì thất bại. Logout rồi vào lại, mở Ibus trước rồi mở Gmail thì lại OK.
Vậy là có trục trặc gì? Ai gặp rồi xin chỉ cách fix? Cám ơn.