[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thư ngỏ gửi các bạn quản trị của ArchLinuxVNVào 17:01:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2015, Ngô Huy đã viết:
> Dear anh em,
> 
> Cũng đã 4 năm kể từ khi hội ArchLinuxVN được thành lập,

Chà 74 rồi mà vẫn còn dại! Vừa nãy đọc thớt này rồi nổi máu Nho gõ mấy câu, nhấn ĐĂNG xong là hối ngay. Nhưng mắc tập thể dục, đi chợ, uống cafe, giờ mới vào xem lại được. May qúa chưa có ai kịp ... ném đá nên mạn phép khiêng cái bài đã viêt liệng xuống cống. Ai lỡ coi mấy câu kia rồi thì cứ làm như chưa trông thấy giùm cái, xin cảm ơn nhiều.
Xóa đi là vì ý tuy Thành nhưng lời thiếu Cẩn. Viết không khéo e dễ phát sinh hiểu lầm là ỷ tuổi tác lên giây cót cao đạo. 

"Hòa Nhi Bất Đồng". Giữ lại không xóa 4 chữ này tưởng cũng đủ ý rồi.