[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

wol không có tác dụng gì sao?Mình có cái PC xài main Asrock, đã cấu hình trong BIOS cho phép máy khởi động khi nhận tín hiệu WOL (magic packets!). Mình cũng bật máy lênh và đặt biến g cho card mạng

	ethtool -s eth2 wol g

Mình còn xài tcpdump để chắc rằng tín hiệu `wol` trong mạng tới được máy này
	tcpdump -i eth2 -x port 40000

thấy mọi việc trôi chảy. Nhưng hỡi ôi, sau khi tắt máy thì không thể nào WOL máy đó được.!!!

Các bạn nào biết cách trị ca này không? (Trước đây mình có làm tương tự và thành công cho cái mainboard cũ máy. Còn board này mới thay.)

--
I am ... 5.5 dog years old.