[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vĩnh biệt tiny !!!On Sat, 14 Nov 2015 15:23:28 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Popular saying in England is : "if it is not broken, don't fix it"
> chạy 7 năm, bác lời quá nhiều rồi.
> 

Chào bác lâu ngày :D 

Con thin này lfa kỷ niệm với bác Long Già nên nó hỏng mình tiếc lắm hehe. Chức cách đây 1 năm là đã xác định là nó có thể ra đi bất kỳ lúc nào rồi ^^

--
I am ... 5.5 dog years old.