[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] gắn thêm nguồn cho usb hubOn Tue, 17 Nov 2015 10:50:45 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Thiết bị cần gắn vô usb hub là gì? Máy gắn usb hub là gì?

con Pi với cái ổ cứng ngoài thôi :D Có 2 (hoặc 3) ổ thôi à :D --
I am ... 5.5 dog years old.