[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Thông báo] Mẫu áo ArchLinuxVNDear all,

Dưới đây là hình ảnh mẫu áo thun cho nhóm ArchLinuxVN.
Hình chỉ để minh họa vị trí đặt logo, áo của chúng ta sẽ có cổ.

Nay em xin thông báo đến mọi người biết.

Mọi người cũng giúp em làm survey này để biết số lượng có thể sẽ đăng ký làm áo (ai đã làm trên fb thì ko cần làm lại): https://goo.gl/IBU1qR

Thân.

--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/nerd
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."

Attachment: tshirt-03.jpg
Description: JPEG image