[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Thông báo] Mẫu áo ArchLinuxVNVào 16:19:50 UTC+7 Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2015, redlotus đã viết:
> Dear all,
> 
> 
> Dưới đây là hình ảnh mẫu áo thun cho nhóm ArchLinuxVN.
> Hình chỉ để minh họa vị trí đặt logo, áo của chúng ta sẽ có cổ.
> 
> Nay em xin thông báo đến mọi người biết.
> 
> Mọi người cũng giúp em làm survey này để biết số lượng có thể sẽ đăng ký làm áo (ai đã làm trên fb thì ko cần làm lại): https://goo.gl/IBU1qR 
> 
> 
> Thân.
> 
> 
> -- 
> 
> 
> 
> 
> 
> My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
> My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/nerd
> Mobile: 0972097776  
> Tan Binh Dist, HCMC
> -------
> "Keep it simple, stupid."

Cho đăng ký với nha.