[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: (official) Telegram channelhii, bác cài Telegram vô iphone rồi thử Telegram ạ. Hàng xịn mà vừa rồi ... IS cũng xài đấy ạ :D 

On Tue, 1 Dec 2015 21:48:54 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Hồi nãy bị che mất cái này nên không hiểu gì cả. Bây giờ hiểu rồi :)


--
I am ... 5.5 dog years old.