[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[job] Devop/Sysadmin ở HoiiMột job khác rất thú vị ở đây

https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/413677162159345/

Công việc: Ngồi nghịch với boob.

Cảm ơn các bạn.


On Thu, 7 Jan 2016 14:54:42 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Một công ty (Mỹ/VN) ở quận 1 cần tuyển một bạn sysadmin (Linux only)
> trình Junior trở lên để hỗ trợ cho team đã có sẵn 3 người.
> 
> Công việc: Ngồi chơi (full time)
> 
> Bonus: Có thể làm thêm về DB (replication, clustering, monitoring,
> tuning) hoặc Security (WAF)

--
I am ... 6 dog years old.