[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Cần tuyển sysadmin trình Junior++On Thu, 7 Jan 2016 20:32:05 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Việc ngồi chơi nè.
> 

Sướng quá hè =))


--
I am ... 6 dog years old.