[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cho em hỏi cách để mirror cho ubuntu vào https://launchpad.net/ chính thứcVào 13:47:24 UTC+7 Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016, Le Kien Truc đã viết:
> Khó lắm, tốc độ cũng không cao :D hồi xưa mình có maintain 1 cái :P mà muón official thì cần phải có locoteam đứng đằng sau nữa. 
> 
> 
> 
> Vào 13:46 Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> 
> 
> Ngon quá hè :D Hồi xưa thì mình phải nộp đơn năn nỉ máy lần, cuối cùng bên tổ dân phố duyệt rồi mới được lên, đúng là thời buổi thay đổi có khác hihi ~~~
> 
> 
> 
> 
> 
> On Mon, 25 Jan 2016 20:06:27 -0800 (PST)
> 
> nam cxn <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Em thấy trong này https://www.archlinux.org/mirrors/status/ có mirror
> 
> > của bên em, cùng với http://f.archlinuxvn.org/archlinux/ và
> 
> > http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ luôn ạ :D
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 6 dog years old.
> 
> 
> 
> --
> 
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> 
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> ---
> 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> 
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> 
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160126134612.3ef5287a%40icy.bar.
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> 
> OpenPGP key: D1495710

Anh hồi trước maintain cái mirror của FPT phải k ạ?có vẻ khó nhỉ?locoteam việt nam mình còn không anh? e thấy bên ubuntu-vn giờ hình như ít hộng động rồi :(