[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USBGửi bác,

On Jan 30, 2016 6:03 PM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
>
> Mình làm cái USB blackarch rồi, nhưng boot nó xong thì nhận ra phải làm thêm các công việc cơ bản sau đây mới bắt đầu xài lai rai được:
> * ip link set enp14s0 up
Cái này cháu ko biết, nhưng với arch thường thì có cổng mạng nào có cắm dây online thì tự động bật.

> * dhcpcd
> * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông tin mà mình mong muốn.

> * pacman -Syy
> * pacman -S ibus-unikey
> * ibus-daemon -drx
Cái này chắc bung cái ảnh của iso, cài đặt rồi đóng gói lại (với Arch thường thì cháu làm được).

> Bỏ tất cả vào một file và muốn add file này vào USB thì phải làm thế nào? Chạy thủ công từng dòng một mệt mỏi qúa.
> Ai rỗi việc xin chỉ giáo, Cám ơn nhiều.
Cái này bỏ vào 1 file để chạy thì cháu chưa nghĩ xem cách này đúng hay không do cũng chưa thử được.

Có gì xem mọi người có ý tưởng nào khác hay hơn không.

Chúc bác khỏe.

Duc Tran