[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB> * ip link set enp14s0 up
Cái này cháu ko biết, nhưng với arch thường thì có cổng mạng nào có cắm dây online thì tự động bật.

Máy Vaio bắt cài broadcom-wl mới xài mạng được. Nếu không set "enp14s0" thì nó không nhận mạng.

> * dhcpcd
> * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông tin mà mình mong muốn.

Vụ này còn ly kỳ hơn: đại khái có vài người (vnpt) tới làm rồi, nhưng đều rút lại là "không cho DNS", cứ phải "192.168.1.54" mới ok. Nếu sửa file /etc/resolv.conf thành 8.8.8.8 hoặc 208.67.222.222, khi reboot nó lại tự nhảy về "192.168.1.254". Phải dùng lệnh chatrr mới yểm bùa nó được.