[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: chattrHi bác

Lâu rồi cháu cũng không theo dõi mấy tin tức này, hình như trước đây có bình luận trên một nhóm fb. Cháu chuyển tiếp email của bác sang nhóm thư Arch, để bạn nào biết có thể giải thích cho bác.

Thân

-
Q


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: mai khai <[email protected]>
Ngày: 16:51 Ngày 23 tháng 02 năm 2016
Chủ đề: Re: chattr
Đến: Quang Nguyen <[email protected]>


http://www.zdnet.com/article/after-a-10-year-linux-migration-munich-considers-switching-back-to-windows-and-office/

Nhân tiện: Trên mạng có nhiều bài nói về thất bại của Đức về việc xài Linux trong chính quyền. Sự thực là thế nào nhỉ? Chắc bị Windows gác kèo nặng quá nên không thể phát huy sức mạnh của Linux được?

-
Q