[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Fwd: chattrOn Tue, 23 Feb 2016 18:53:37 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> Nhân tiện: Trên mạng có nhiều bài nói về thất bại của Đức về việc xài
> Linux trong chính quyền. Sự thực là thế nào nhỉ? Chắc bị Windows gác
> kèo nặng quá nên không thể phát huy sức mạnh của Linux được?

Trong bài bác Hải gửi cũng đã nói tới rồi đó bác. Có khối lý do, ví dụ tổng chi phí (đào tạo, điều chỉnh chương trình, trao đổi dữ liệu,...) quá lớn, lớn hơn nhiều so với khi xài $M. Và người dùng sau khi cài Linux lên thì cài thêm cả Windows ở máy ảo nữa, coi như không. Bộ office của Linux thì thôi, chẳng thà xài LaTeX gõ lệnh luôn còn lẹ hơn bác ạ =))

--
I am ... 6 dog years old.