[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằnVào 15:47:36 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, icy đã viết:
> Bác xài Lyx cho dễ ạ :D 
> 
Cài vô thì xong xuôi rồi, chạy tốt, nhưng vấn đề là làm sao để gõ tiếng Việt?
Mò hoài chưa kiếm được guide.