[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Tex khó nhằnQuên mất. Đúng đó. Vậy cứ vỗ tay cho cả 2 đội.
Về Latex:
Lục lọi một hồi, coi được video hướng dẫn, nhìn ra vấn đề rồi. Vấn đề của mình là: Latex, hay tex, hay lyx, hay texmaker, hay gì gì thì cũng là rất hay nhưng không cần học kỹ làm gì nếu không định vô nhà thương điên. Ngắm chơi cho biết nó là gì thôi. Xài office đủ rồi.

2016-03-09 15:45 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Tue, 8 Mar 2016 23:30:31 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mò một hồi, có mấy câu hỏi mong mọi người giải đáp:
>
> * Đã thử biến hóa lệnh apt-get install texlive-full thành pacman -S
> texlive-full thì bị báo lỗi "target not found". Tức là không có gói
> này cho Arch, và phải thay bằng texlive-most?
>
> * ibus-unikey có thể được thay thế bằng fcitx để gõ tv trong
> texmaker? Trình nào tương đối tốt hơn?
>
> Cám ơn mọi người. Ngày 8/3 vô link
> https://www.youtube.com/watch?v=Yqg_GJuWU6g coi đá banh, đội VN thua
> 9 quả, đành phải ... hoan hô đội Australia vậy chán quá.
>

Đội Việt Nam thì nam đá mạnh như nữ, nữ đá mạnh như nam. Tinh thần thể thao là chính, ăn thua tính gì bác ơi =))


--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/FCUuNWjHpr8/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160309154528.2709aad5%40icy.bar.--
m k h _ s g n