[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Tex khó nhằnVào 20:24:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Cháu xài hồi viết tài liệu bàn giao mà cũng mất hơn 5 buổi mới viết xong 3 trang để bàn giao đấy bác.
> 
> Duc Tran
Gõ thêm một câu:
...
Tuy ngưng mà chưa dẹp. Cứ để tồn tại dù coi #du -lh khá chướng.
Tiếc của đời mà.