[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

fcitx không chịu VNI?Mình cài để dùng thử fcitx coi sao, nhưng sau một hồi mò mẫm thì tuy gõ telex được, VNI lại không cho ra tiếng Việt. 
Arch đang chạy MATE, không thấy có .xprofile hoặc .xinitrc nên mình nhét đại một file ".xprofile" vào với nội dung như trong hướng dẫn
[[email protected] ~]$ cat .xprofile 

export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export [email protected]=fcitx

Reboot thì fcitx tự động nạp, xem kỹ trong config thấy input method là Unikey và VNI, và cũng đã add font ttf.hannom, nhưng gõ "có" (co+1) thì vẫn bị nhảy ra thành "cos". Nếu bật sang Telex thì khi gõ "cos" nhảy ra "có" ngon lành.

Mong nhận được trợ giúp. Cám ơn.