[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: fcitx không chịu VNI?Ghi chép thêm về fcitx:

Vì lần trước dù "thành công" nhưng không biết chắc chắn là thành công do đâu, nên mình quyết định cài một bản Arch mới toanh vào partition khác để thử lại. Kết quả lần này càng ... thê thảm hơn: 
* Cài Arch cho chạy xfce4 không nhận ra unicode,
* Khi cài enlightenment thì mới gõ được. Tuy nhiên: các dấu sắc và dấu huyền bị sai chỗ (xem các dòng trên), dù đã thử chọn hoặc bỏ chọn "oà""uý",
* Nếu vào bằng enlightenment16 thì hệ thống không tự động nạp fcitx, phải kích hoạt bằng dòng lệnh.