[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: fcitx không chịu VNI?Vào 09:43:30 UTC+7 Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2016, maikhai đã viết:


Vào 09:43:30 UTC+7 Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2016, maikhai đã viết:
> Ghi chép thêm về fcitx:
> 
> Vì lần trước dù "thành công" nhưng không biết chắc chắn là thành công do đâu, nên mình quyết định cài một bản Arch mới toanh vào partition khác để thử lại. Kết quả lần này càng ... thê thảm hơn: 
> * Cài Arch cho chạy xfce4 không nhận ra unicode,
> * Khi cài enlightenment thì mới gõ được. Tuy nhiên: các dấu sắc và dấu huyền bị sai chỗ (xem các dòng trên), dù đã thử chọn hoặc bỏ chọn "oà""uý",
> * Nếu vào bằng enlightenment16 thì hệ thống không tự động nạp fcitx, phải kích hoạt bằng dòng lệnh.

Các chỗ gõ sai liệt kê ra như:
Khi gõ chữ về (v+e+^+`)thì dấu huyền bị đánh bên ngoài,
Khi gõ chữ chắc chắn (c+h+ă+1) thì dấu sắc bị đánh vào chữ c # chữ "chắn" thì dấu sắc bị đánh trên chữ n.
Kỳ lạ là sau khi nhấn vào nút "ĐĂNG" thì các chỗ sai như mô tả trên kia không còn nữa mà trở thành đúng như thông thường.

Có ai cũng bị như vậy không nhỉ?