[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: fcitx không chịu VNI?Mình cũng bị như thế này khi gõ trong xterm:

Một điểm trừ là khi dùng trên skype, phần text đang trong preedit bị hiển thị trong một ô riêng chứ không chỉ là text bị gạch dưới như trong những chương trình khác. (xem hình dưới)
http://www.nerdyweekly.com/posts/ibus-is-dead-to-me-use-fcitx-instead-vi/