[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] startx twmHồi trước cháu cũng hardcore xài luôn ratpoison rồi cũng làm việc trên đó. Cơ 1 thời gian thì vẫn thấy kiểu "chật chội" và "phải" cài nhiều tool ngoài tích hợp vào để có thể gọi là đủ tiện nghi để làm việc, nên giờ cháu chuyển sang mấy cái WM hoặc DE nào gần như mang đầy đủ ứng dụng mình cần luôn rồi.

Giờ nói fine tune thì cháu cũng không biết là fine tune cho nó nhanh hơn hay là tiện dụng hơn nữa. Nếu bác muốn chạy nhanh hơn trên giao diện thì hiện tại với cháu thấy là thôi dẹp luôn cái Firefox thay bằng 1 tool duyệt web trên console thì còn chạy lẹ hơn nữa :)) . Còn nếu bác muốn tiện dụng thì có khi phải cài thêm 1 số ứng dụng để tiện cho mình làm việc và cảm thấy thoải mái hơn (cái này tùy vào sở thích của bác, với lại cài thêm tool gì thì... nhiều quá cháu cũng không biết ghi gì :)) ), cơ có cái đánh đổi là nhiều tool hơn thì máy chạy chậm hơn một tí thôi.

Chúc bác khỏe và tìm được cách tuning sao cho phù hợp với mong muốn của bác.

Duc Tran


2016-03-25 20:29 GMT+07:00 maikhai <[email protected]>:
Dùng cái USB làm mồi để cài Arch có vẻ rất nhạy, vì thế mình "chơi games" bằng cách cài tới cài lui để coi nếu Arch mà đi với e17 hay xfce4 hay openbox hay mate hay budgie vv thì ngốn hết bao nhiêu chỗ chứa. Thử đến lần thứ (hình như là) 6 thì hết còn ham nữa, liền để textmode rồi cài xorg-twm xorg-xclock rồi vào graphics. Ai ngờ gõ firefox nó chạy lẹ qúa chừng, tuy hơi khó điều khiển nhưng vẫn coi đọc các thứ được. Đặc biệt là cài ibus thì chỉ cần gõ ibus-setup là nó cho add unikey, sau đó gõ tiếng Việt rất trơn tru, làm như hệ thống ... hiểu ý cho xài luôn VNI method.
Cài ARCH thế này, cộng hết mọi cái lại thì thấy chỉ hao 2,4GB HDD mà thôi. Có ai xài như vậy không? Có mánh nào fine tune nó không các bạn?

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/55dbf7c8-743b-48f3-b313-6359e02ed374%40googlegroups.com.