[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] startx twmCám ơn đã phản hồi. Nếu để tự mò thì cũng phải mất cả tuần, có khi cả tháng, mới ngộ ra được!
Bây giờ trước mắt là viết một cái script gì đó để startx, gọi lxterminal (xterm không dán được), gọi ibus-daemon, và kiếm cách nhảy qua nhảy lại trên vài desktop. Chừng đó đủ xài rồi. Nghe nhạc vớ vẩn thì mocp ...
Viết cái này coi bộ ngoài khả năng. Phải bắt cá trên mạng thôi!