[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuChịu bác ạ :D Bác xem trên Blackarch người dùng cái gì rồi cài lại trên máy ArchLinux thôi ạ.

On Fri, 1 Apr 2016 03:57:20 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chân thành thỉnh gíao!
> Trong Blackarch có thể mở trên cùng Desktop 4 cái Terminal với 4
> colcor khác nhau. Coi thì có vẻ hoa lá cành, nhưng khi sử dụng lại
> rất hay vì đỡ nhầm. Mình thử làm cho lxterminal chuyển sang color
> khác default thì dễ dàng, nhưng nếu mở tiếp cái thứ hai và chuyển
> color nữa thì cả hai đều cùng một color luôn. Menu trên Blackarch là
> "Terminal green", "Terminal red", vv, nhấn cái nào thì nhảy ra color
> đó. Làm sao có được cái này trong Arch jwm hè?
> 
> --
I am ... 6 dog years old.