[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuVào 09:18:41 UTC+7 Thứ Ba, ngày 05 tháng 4 năm 2016, icy đã viết:
> Chịu bác ạ :D Bác xem trên Blackarch người dùng cái gì rồi cài lại trên máy ArchLinux thôi ạ.

Mình mò ra là:
$ alias xtermred="xterm -bg black -fg red &"
thì mở xterm đen/đỏ được.
Gán các color khác cũng ok.
Nhưng gán vào lxterminal thì không được. (xem ooutput bên dưới)
[[email protected] ~]$ lxterminal -bg blue -fg yellow
Usage:
 lxterminal [Options...] - LXTerminal is a terminal emulator

Options:
 -e, --command=STRING       Execute the argument to this option inside the terminal
 --geometry=COLUMNSxROWS     Set the terminal's size
 -l, --loginshell         Execute login shell
 -t, -T, --title=,
  --tabs=NAME[,NAME[,NAME[...]]] Set the terminal's title
 --working-directory=DIRECTORY  Set the terminal's working directory


Trong Blackarch thì họ cũng dùng xterm chứ không dùng lxterminal. Mình thích dùng lxterminal vì có thể copy&paste, xterm làm không được (hay vì không biết cách nào để copy&paste?).