[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuAha! Cám ơn nhiều nhiều về cái gợi ý MATE này. Cài nó (cũng chả nặng gì) rồi quất thêm một dòng trong .jwmrc, gọi luôn 2 cái (1 là xterminal và 1 là mate-terminal), thế là có xanh đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cao thủ thì họ configure 4 cái cùng chung một trình, mình chơi 2 trình 2 mầu cũng ngon chán.

2016-04-05 20:36 GMT+07:00 Phạm Duy Tân <[email protected]>:
> Nhưng gán vào lxterminal thì không được. (xem ooutput bên dưới)

Các tham số đó là của xterm nên bác không thể gán vậy đâu ạ.

Với yêu cầu này, bác có thể cài mate-terminal, hơi nặng một tí nhưng
nhiều tính năng.

Sau đó, bác chạy mate-terminal, chọn Edit/Profiles... , thêm các
profile và chỉnh màu theo ý muốn.

Bác chọn File/Open terminal hoặc chạy lệnh mate-terminal --window
--profile="" profile> để mở thêm cửa sổ mới là sẽ có màu như ý ạ.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/p8eoeYGTCJQ/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CACGb-o5S7Gqs57-n2g8hOog0AhKf2FF-pAPwQrYXAw4%2BopCSmQ%40mail.gmail.com.--
m k h _ s g n