[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuOn 4/6/16, mai khai <[email protected]> wrote:
> Aha! Cám ơn nhiều nhiều về cái gợi ý MATE này. Cài nó (cũng chả nặng gì)
> rồi quất thêm một dòng trong .jwmrc, gọi luôn 2 cái (1 là xterminal và 1 là
> mate-terminal), thế là có xanh đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cao thủ thì họ
> configure 4 cái cùng chung một trình, mình chơi 2 trình 2 mầu cũng ngon
> chán.

Nếu bác đã cài Mate-terminal thì bác tìm hiểu trong menu
Edit/Profiles... sẽ configure được nhiều màu trên cùng một chương
trình mate-terminal đấy ạ.