[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuCó mò rồi đấy nhưng chưa làm được :(

2016-04-06 19:37 GMT+07:00 Phạm Duy Tân <[email protected]>:
On 4/6/16, mai khai <[email protected]> wrote:
> Aha! Cám ơn nhiều nhiều về cái gợi ý MATE này. Cài nó (cũng chả nặng gì)
> rồi quất thêm một dòng trong .jwmrc, gọi luôn 2 cái (1 là xterminal và 1 là
> mate-terminal), thế là có xanh đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cao thủ thì họ
> configure 4 cái cùng chung một trình, mình chơi 2 trình 2 mầu cũng ngon
> chán.

Nếu bác đã cài Mate-terminal thì bác tìm hiểu trong menu
Edit/Profiles... sẽ configure được nhiều màu trên cùng một chương
trình mate-terminal đấy ạ.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/p8eoeYGTCJQ/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CACGb-o5TyGxes-C0somb5agDoz7fDV%2BPGquWxY0W7Ay3byebUg%40mail.gmail.com.--
m k h _ s g n