[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [job] Cần tuyển sysadmin trình Junior++Chào bạn T, rất tiếc bạn thông tin hơi trễ. 

Có một vị trí làm chuyên về Amazon Cloud Computing ở FPT software, nếu bạn thích thì mình sẽ cho địa chỉ để bạn liên hệ.On Wed, 6 Apr 2016 22:52:40 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> hay quá, cho mình ứng tuyển với :)
> --
Anh K. Huynh