[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuEdit/Profile một lúc thì thấy ra là nó không có nút save. Thành ra hì hục làm một hồi, tạo ra 4 cái xanh đỏ trắng vàng, rồi nhấn chuột thì mate-terminal chỉ nhảy ra MỘT MÀU thôi. 
(Hay là có thể save mà mình chưa biết?)