[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuOn 4/7/16, maikhai <[email protected]> wrote:
> Edit/Profile một lúc thì thấy ra là nó không có nút save. Thành ra hì hục
> làm một hồi, tạo ra 4 cái xanh đỏ trắng vàng, rồi nhấn chuột thì
> mate-terminal chỉ nhảy ra MỘT MÀU thôi.
> (Hay là có thể save mà mình chưa biết?)
>

Vậy là bác đã tạo được 4 profile rồi đúng không ạ?
Mặc định thì mate-terminal sẽ mở profile Default thôi. Muốn mở profile
khác, bác chọn menu File/Open Terminal rồi chọn tên profile. Hoặc cũng
cũng thể gọi mate-terminal từ command line như với xterm, cú pháp như
sau:
 mate-terminal --profile=PROFILE-NAME