[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] HanoiLUG làm ăn ngon lành đình đámBác ơi! 

Cái mình thấy lợi mà người ta không thấy lợi, thì chắc gì người ta làm! Ở các trường thì tù mù về Linux, thu chi nhiều khoản, chưa kể đổi qua Linux thì một đống người làm Windows mất việc...

Cho tới khi nào không phải bác cháu đi kêu gọi khởi nghĩa, mà chính mấy ông hiệu trưởng đó lên cơn nghiện không chịu nổi, lê lết bò ăn dầm nằm đề ở nhóm thư của ArchLinuxVn hàng tháng trời mong được cài Linux thì khi đó anh em mới có việc làm ạ!! Có cung có cầu thôi, cưỡng ép chi mệt bác!


On Tue, 26 Apr 2016 07:43:56 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Lâu lâu vẫn nhận thông báo của HanoiLUG, hôm nay kích chuột vào đọc
> thấy họ vừa cài Ubuntu cho mạng của DH Thăng Long. Thật vui qúa.
> Giống hồi xưa Hàn Thế Thành phun cái hồ lô Debian cho DHSPSG, thời mà
> Linux còn rất xa lạ với nhiều người.
> http://thuvientlu.blogspot.com/2016/02/chuyen-sang-ubuntu-1404-lts.html?view=classic
> Hoan hô M.Vũ Đỗ Quỳnh! Các members Arch Saigon tính cái gì cho xôm
> xôm được không hè?
> --
Anh K. Huynh