[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] HanoiLUG làm ăn ngon lành đình đámĐổi mới, cải tiến là nhu cầu nội tại. Chừng nào các trường hết bao cấp, tiến thẳng tiến mau vào chủ nghĩa xã hội, thì khi đó a e Linux sẽ được mùa thôi ạ =))

On Wed, 27 Apr 2016 08:54:32 +0700
mai khai <[email protected]> wrote:

> Buồn buồn "cảm khái Kim Dung" cái chơi, chứ ai dám gò ép (có gò cũng
> không ép được). Tới chừng nào người ta bỗng một sáng thức dậy thấy
> trong lòng nổi đóa, đè cái máy tính ra format thành ext4 thì cuộc ...
> cách mạng mới thực sự thành công hehe.
> 
> 2016-04-26 22:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> 

--
Anh K. Huynh