[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lại vất vả với VNIGhi thêm:

Trong khi chờ đợi, đành phải múa cây đại đao để cắt cổ gà, nhưng dùng xong cây đao nặng chịch của cụ Quan Công là ném luôn. Hiện giờ vì đã set được VNI rồi nên không gọi xfce4-panel nữa, cứ thế là gõ dấu tiếng Việt được tron xterm hoặc firefox, vv. Có điều hơi chuối là hệ thống phình to thêm cả mấy trăm MB mà chỉ làm ngần ấy tác vụ.

:)