[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mirror ăn hành rồiDường như lỗi nặng và mình chưa nhận được phản hồi tích cực từ DC. 

Ngày 8/9 mình có mặt ở Đà Nẵng để kiểm tra, có thể hơi lâu.

Cảm ơn tất cả các bạn.

On Sun, 4 Sep 2016 06:51:30 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Bác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần
> nữa mình mới ra Đà Nẵng fix được.
> 
> Cảm ơn các hacker. 
> 
> --
> I am 6 dog years old.--
I am 6 dog years old.