[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mirror ăn hành rồiVào 06:51:36 UTC+7 Chủ Nhật, ngày 04 tháng 9 năm 2016, icy đã viết:
> Bác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần nữa mình mới ra Đà Nẵng fix được.
> 
> Cảm ơn các hacker. 
> 
> --
> I am 6 dog years old.

@KyAnh: ssh nguy hiểm à? Vậy sh có lạnh cẳng không? Trong Guide for Newbie nói useradd ... -s /bin/bash, có bài chỗ khác thì bày cài zsh, vậy sao đây?
Groups này sao lên gõ tv bỏ dấu bị nhảy lung tung cà? (hiểm, cẳng, chỗ, nếu sau chỗ mà gõ ngoặc đơn thì dấu ngoặc chồng lên dấu ngã ky thiệt).