[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror ăn hành rồiMirror đã trở lại. Các bạn còn ở đà nẵng thì hẹn sáng hay trưa mai uống cà phê nhé . Có gì ping trên telegram hoặc gọi cho mình 099 388 bảy hai "nam tắm" (nói lái)

Về sự cố server thì nó thế này: chúc hacker ssh vào bios, disable luôn cái ổ cứng thứ 5 (có một array 4 ổ Sas cùng với 1 ổ Sata2 thứ năm). Do đó, chịu chết, không thể nào boot lại được. Chắc ổ này cũng sắp lên đường rồi, nhưng tạm thời vậy.

Cách giải quyết là đã chặn dịch vụ ssh vào bios từ địa chỉ 127.0.0.1. Ngoài ra sẽ viết lại hướng dẫn để đội kỹ thuật ở DC có thể hỗ trợ khi cần thiết.

SSH quá nguy hiểm!

--
I am 6 dog years old.