[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: youtube-dl trục trặcVào 11:44:22 UTC Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016, maikhai đã viết:
> Trước nay mình dùng youtube-dl tải các file nhạc trên youtube là vô tư, nhưng 

Tìm được cách fix ở
https://github.com/rg3/youtube-dl/blob/master/CONTRIBUTING.md
theo đó chỉ cần gõ:
$ youtube-dl -v (dán URL vào, ví dụ) https://www.youtube.com/watch?v=1s_QT4HVqOI

Lạ! Tại sao thêm "v" (verbose?) vào là xong hè?