[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mirror ăn hành rồiOn Fri, 7 Oct 2016 20:16:57 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> @KyAnh: ssh nguy hiểm à? Vậy sh có lạnh cẳng không? Trong Guide for
> Newbie nói useradd ... -s /bin/bash, có bài chỗ khác thì bày cài zsh,
> vậy sao đây? Groups này sao lên gõ tv bỏ dấu bị nhảy lung tung cà?
> (hiểm, cẳng, chỗ, nếu sau chỗ mà gõ ngoặc đơn thì dấu ngoặc chồng lên
> dấu ngã ky thiệt).

haha đùa đấy bác ơi, ổ cứng hỏng tí thôi chỉnh lại là được ngon lành rồi.

Bác cài fish vào đi, đừng cài `zsh` chi phức tạp. 

$ pacman -S fish
$ fish

Phần hoàn thành lệnh (ví dụ bác gõ lệnh "ls" rồi gõ thêm phím "TAB") rất là đẹp đó.

--
I am 6 dog years old.