[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội những người lỡ xóa nhầm dataOn Fri, 7 Oct 2016 20:02:38 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cứ ở trong Groups đây mà tán phét cũng tốt lắm rồi sao phải Telegram
> nữa nhỉ. Đăng ký càng nhiều càng mệt (vừa rồi đã tự trảm Facebook và
> LinkedIn vì không biết dùng vào việc gì).
> 

Dạ chia sẻ hình ảnh, chít chát có khi nào hỏi trực tiếp cho vui bác ạ. Email dạo này ngwười ta ít xài nữa thấy vắng hoe...

--
I am 6 dog years old.