[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mirror ăn hành rồiBác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần nữa mình mới ra Đà Nẵng fix được.

Cảm ơn các hacker. 

--
I am 6 dog years old.