[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror ăn hành rồiHôm nay chủ nhật thì chắc khó vào DC được. Nên để ngày mai tính tiếp trong khi chờ mấy bạn ở DC hỗ trợ. Ngày 8/9 a mới tới nơi nếu em còn ở đó thì làm offline luôn =))

On Sun, 4 Sep 2016 07:59:57 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Em đang ở ĐN, không biết có giúp gì được không anh? Setup mấy thứ
> linh tinh thì em làm được nhưng mà mirror thì em không biết nhiều
> lắm :D. Còn không anh ra Đà Nẵng mình làm ly cafe :D.


--
I am 6 dog years old.