[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội những người lỡ xóa nhầm dataVậy không chừng bữa nào ngứa mép sẽ phải đăng một suất Tele. Sống ở đời thì phải tán dóc.


2016-10-08 10:10 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

On Fri, 7 Oct 2016 20:02:38 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cứ ở trong Groups đây mà tán phét cũng tốt lắm rồi sao phải Telegram
> nữa nhỉ. Đăng ký càng nhiều càng mệt (vừa rồi đã tự trảm Facebook và
> LinkedIn vì không biết dùng vào việc gì).
>

Dạ chia sẻ hình ảnh, chít chát có khi nào hỏi trực tiếp cho vui bác ạ. Email dạo này ngwười ta ít xài nữa thấy vắng hoe...

--
I am 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/gEmdjdWHsO0/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20161008101019.4c12c36f%40icy.bar.--
m k h _ s g n