[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arch Xmonad cài fcitxVừa rồi nhờ buồn qúa không có việc gì làm, đem cái máy ra cài lại một bản Arch chạy xmonad TUYỆT ĐỐI không có con chuột lắt, sau đó thay vì cài ibus như thường lệ, lại nhảy vào fcitx. Kết qủa không ngờ là rất tốt. Nay ghi lại đây như tóm tắt sau:


Cài fcitx để gõ tiếng Việt
(trong Arch Xmonad)

Arch sạch, chưa cài bộ gõ nào cả. Nếu có, cần remove trước đã rồi mới làm.
Chạy các lệnh:

$ sudo pacman -S fcitx fcitx-im fcitx-ui-light fcitx-unikey fcitx-configtool
$ nano ~/.xprofile (nếu máy cài lightdm)
thêm vào:

export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export [email protected]=fcitx
fcitx

save. reboot.

$ fcitx-configtool
* Trong InputMethod nhấn bỏ chọn trong ô "Only Show Current Language" rồi tại ô trống này
* gõ vào "unikey" thì nó tự nhảy ra unikey/vietnamese
* Nhấn vào cờ lê mỏ lết, rồi (ví dụ)
* chọn method (vni hay telex...)
*** Những mục khác để Default thấy cũng ổn ***
* nhấn Mod+shift+C để thoát.

reboot.

Vào lại hệ thống, mở leafpad và gõ tiếng Việt. Nếu không nhận, nhấn Ctrl+space.
Xong.