[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đăng ký làm áo ArchLinuxVào 07:35:55 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016, Anh Pentax đã viết:
> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc92-Itcbanle_10wBSx6tkZLxwcTEYBH30C0YoWPNRcEbc3g/viewform?c=0&w=1
> 
> 
> --
> I am 6 dog years old.

Về chữ nghĩa, kiểu cọ thì nom được đấy, không có gì phê bình. Nhưng về chất liệu áo, như mấy đợt trước, thấy là thun gì mà nylon nhiều qúa, tuy xốp nhưng mặc nóng điên cả người. Sao không thử đổi qua coton 100% xem xao nhỉ? Áo bằng coton, mặc lâu thì bạc màu bớt, coi mới bụi.