[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Đăng ký làm áo ArchLinuxOn Sat, 24 Dec 2016 19:27:39 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Về chữ nghĩa, kiểu cọ thì nom được đấy, không có gì phê bình. Nhưng
> về chất liệu áo, như mấy đợt trước, thấy là thun gì mà nylon nhiều
> qúa, tuy xốp nhưng mặc nóng điên cả người. Sao không thử đổi qua
> coton 100% xem xao nhỉ? Áo bằng coton, mặc lâu thì bạc màu bớt, coi
> mới bụi.

@NhamLH đâu rồi [email protected]@ 


--
I am 6 dog years old.