[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Tất niên] Mời họp tất niênhình như ghi lộn năm, 2018 chứ nhỉ ?

On Tuesday, January 17, 2017 at 12:43:07 PM UTC+7, huynhok.uit wrote:
Dear all,
Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm tư trò chuyện sau 1 năm dài.

Thời gian: 19h, 18/1/2017
Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)

Best regards,
Severus

Vào 10:45 17 tháng 1, 2017, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
Dear all,
Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm tư trò chuyện sau 1 năm dài.

Thời gian: 7h
Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)

Best regards,
Severus