[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Tất niên] Mời họp tất niênVào 12:43:07 UTC+7 Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2017, huynhok.uit đã viết:
> Dear all,
> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm tư trò chuyện sau 1 năm dài.
> 
> Thời gian: 19h, 18/1/2017
> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)
> 
> Best regards,
> Severus
> 
> 
> Vào 10:45 17 tháng 1, 2017, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
> 
> 
> 
> 
> 
> Dear all,
> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm tư trò chuyện sau 1 năm dài.
> 
> Thời gian: 7h
> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)
> 
> Best regards,
> Severus

Dễ đến mấy tháng nay mới đôt nhiên thấy Inbox chữ Archlinux. Lại thêm cái Topic "cần tìm giang hồ ..." làm thót cả tim. Thôi, không cần lý do lý trấu gì, chủ nhật này kéo qua Miếu Nổi tán dóc đi. Hò cả bạn Rớt luôn.