[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nếu có ai có hứng thú muốn dịch MATE Desktophttps://www.transifex.com/mate/public/
 
Tạo tài khoản rồi đăng kí vô dự án.

Maintainer của MATE phản hồi khá chậm, có thể mấy ngày mới chấp nhận. Hiện là team Việt Nam không còn ai hoạt động hết, chỉ có mình là một mình xông pha vô dịch thôi. Bạn nào muốn đóng góp  chung không? Đem MATE lại với Việt Nam.

MATE là một desktop environment gọn nhẹ, chạy trên nền GTK 3.0 với giao diện của Gnome 2. MATE khá nhanh, ngang ngửa XFCE và khá đẹp. Có sẵn trên Arch Linux, Debian,... và vẫn đang được phát triển liên tục, không chậm như XFCE. https://mate-desktop.org